CDF świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego takiego jak kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, pożyczki preferencyjne, leasing, faktoring.

W trakcie współpracy gwarantujemy:

  • pełne rozeznanie we wszystkich możliwych sposobach finansowania danego przedsięwzięcia,
  • dobór optymalnej formy finansowania zgodnej z realnymi możliwościami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa,
  • profesjonalnie sporządzone dokumenty wymagane w procedurze pozyskiwania zewnętrznego finansowania (biznesplan, studium wykonalności, wniosek kredytowy/pożyczkowy/leasingowy/faktoringowy),
  • prowadzenie całego procesu aż do uzyskania finansowania dla klienta, uczestnictwo w spotkaniach z instytucjami finansowymi.