Obecna Perspektywa Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 niesie za sobą ogromne możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój firm. Przedsiębiorcy mają obecnie bardzo duże możliwości: inwestycje w maszyny i urządzenia, sprzęt laboratoryjny, inwestycje budowlane, rozwój pracowników, prowadzenie prac badawczo - rozwojowych, czy zlecanie przeprowadzenia prac B+R jednostkom naukowym to tylko niektóre z nich. Dotacje unijne można pozyskać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które funkcjonują w  województwach oraz w ramach Krajowych Programów Operacyjnych, takich jak np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

W zależności od potrzeb klienta wyszukujemy najbardziej odpowiednią ofertę dotacyjną zgodną z celami rozwojowymi firmy, czy instytucji. Prowadzimy cały proces od pomysłu po formalne zamknięcie projektu i jego rozliczenie. Poświęcamy dużo czasu na sporządzenie całej dokumentacji, najpierw konkursowej, a następnie rozliczeniowej - projekty są przez nas przygotowywane w sposób profesjonalny i rzetelny. Unikamy schematów - do każdego klienta, każdej branży podchodzimy indywidualnie i z uwagą słuchamy jego potrzeb. Działamy nie tylko profesjonalnie, ale i skutecznie.

W ramach współpracy oferujemy:

  • konsultacje potrzeb rozwojowych,
  • wyszukanie odpowiedniego programu i konkursu w zależności od pomysłu klienta,
  • ocenę szans na pozyskanie dotacji,
  • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - wniosku o dofinansowanie, biznesplanu bądź studium wykonalności, załączników, badań rynkowych i innych dokumentów w zależności od specyfiki konkursu,
  • wsparcie w podpisaniu umowy o dofinansowanie,
  • pomoc w realizacji przedsięwzięcia,
  • rozliczenie projektu
  • usługę pre-kontroli oraz asystę w trakcie kontroli uprawnionych instytucji.