Nabycie bądź połączenie z podmiotem o podobnym profilu działania stwarza możliwości dynamicznego rozwoju i wzrostu wartości rynkowej firmy. Z kolei sprzedaż przedsiębiorstwa może uwolnić niezbędne środki potrzebne do realizacji kolejnych celów biznesowych. Zarówno w przypadku przejęcia jak i zbycia przedsiębiorstwa mamy często do czynienia z procesem bardzo czasochłonny i skomplikowany podczas którego niezbędne jest wsparcie ekspertów w następujących obszarach:

  • doradztwa w procesach akwizycji lub sprzedaży,
  • pozyskania niezbędnych środków dla nowych przedsięwzięć lub w celu zabezpieczenia planowanej ekspansji.

Przy współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Karolina Kwiatkowska, Piotr Kwiatkowski przeprowadzamy na zlecenie Inwestora kompleksową ocenę przedsiębiorstwa (audyt) przy czym kontrola ta obejmuje całościowy obraz firmy w obszarach:

  • finansowym,
  • handlowym,
  • prawnym,

mający na celu ocenić jego mocne i słabe strony. W trakcie całego procesu na życzenie Inwestora współpracujemy z Biegłym Rewidentem oraz Doradcą Podatkowym, którzy oceniają firmę pod względem księgowym oraz podatkowym. Przygotowany audyt szczegółowo omawiamy z Inwestorem.

Na Państwa zlecenie w kolejnym etapie przygotowujemy wycenę firmy mającą stanowić przedmiot zakupu lub zbycia, a następnie wspieramy Inwestora podczas procesu negocjacji z przedstawicielami drugiej strony.

Na końcowym etapie transakcji Kancelaria Radców Prawnych Karolina Kwiatkowska, Piotr Kwiatkowski negocjuje szczegółowe zapisy umowy, która finalizuje transakcję. Dodatkowo w przypadku wystąpienia takiej konieczności pilotujemy temat pozyskania środków kapitałowych niezbędnych do sfinansowania zakupu.