Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy

Alt

II edycja Projektu wspierającego innowacyjne pomysły w przedsiębiorstwach.

Voucher Badawczy to projekt grantowy wpierający działania B+R w firmach. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać o dotację w formie grantu na zakup prac badawczo - rozwojowych od jednostek naukowych. Maksymalna wysokość grantu wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych, zaś całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych może wynosić od 20.000 PLN do 100.000 PLN. Wnioskodawca może złożyć aż 3 wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu. Każdy z wniosków musi dotyczyć innego przedsięwzięcia. W tym naborze przewidziano również alokację dla projektów wpisujących się również w inne zakresy niż inteligentne specjalizacje oparte na wartościach wyłonione przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 03.04.2018r. do 23.04.2018 r.